WORLD IN 2100: Ten Billion People, No Oil And Not Enough Food


futuristic
            A futuristic illustration based on Manhattan

With global population set to reach seven billion people over the weekend, it may be time to start planning for what the world will look like in the coming years.
Though most of us won't be around to see it, the United Nations has projected that our incredible population growth will level off at around 10 billion people by the year 2100.
Already, at less than seven billion, we are experiencing severe poverty, hunger, a shortage of resources, increased urbanization and climate change issues.
Will we be doomed by 2100, or can we make it work? Since we've only got one planet (so far), let's hope for the latter.


Ekspertët për Kombet e Bashkuara kanë bërë projektime të të dhënave për atë se si do të dukej bota në vitin 2100. Do të jemi 10 miliardë banorë, ndërsa naftë dhe ushqim do të ketë shumë më pak… Me numrin e tanishëm të banorëve në Tokë prej 7miliardësh, i cili rritet çdo moment, shumë njerëzve u intereson se si do të dukej jeta në botë në vitet e ardhshme.Ekspertët për Kombet e Bashkuara kanë bërë projektimet për atë se si duhet të dukej bota në vitin 2100. Kështu parashikohet që numri i banorëve do të rritet në rreth 10 miliardë, ndërsa më shumë se 80 për qind e popullatës do të jetojë në qytete.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.