Albanian Mafia in the US

"On the streets where the Italian Mob once ruled, a new syndicate was taking over, run by tough, ambitious Albanian immigrants, who still clump to a code of silence." - FBI 11/2009
Në rrugët ku Mob italiane vendosi një herë, një sindikatë e re ishte duke marrë përsipër, e drejtuar nga emigrantët, të vështira ambicioze shqiptarë, të cilët ende grumbull me kodin e heshtjes.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.