Back to the end of the world theory
The world probably escaped destruction yesterday, but Apocalypse is only 4 years away. According to the Brotherhood of the Sword of the Lord, the collapse of the world's new date is 1 January 2017.
Members of this fraternity say that the Prophet Gabriel has said that the "time of death" will be at this date and only the members of this cult will survive, while everyone else will burn in the flames of hell, writes TCH.
This prediction followed the strange scenes of 21 when many people went to places thought that would be the only ones that will escape destruction. Bugarach mountain in France there was an influx of people, and the mayor of this small town prayed that the influx of people to rest.
Peruvians shamans performed ritual even that say were aimed at removing the end of the world.
Besides Meridës city in the Yucatan peninsula, people from around the world flocked in Turkish village SIRINCE, which is considered one of the safest of Revelation. On the other hand, all the hotels were booked around Rtanj mountain in Serbia, which is believed to have magical power.


Mbase Bota i shpëtoi shkatërrimit ditën e djeshme, por Apokalipsi është vetëm 4 vite larg. Sipas Vëllazërisë së Shpatës së Zotit, data e re e përmbysjes së botës është 1 Janar 2017. 
Anëtarët e kësaj vëllazërie theksojnë se Profeti Gabriel i ka thënë që “koha e vdekjes” do të jetë pikërisht në këtë datë dhe vetëm pjesëtarët e këtij kulti do të mbijetojnë, ndërsa gjithë të tjerët do të digjen në flakët e Ferrit, shkruan TCH.
Ky parashikim pasoi skenat e çuditshme të datës 21 kur shumë njerëz shkuan në vende që mendohej se do të ishin të vetmet që do i shpëtonin shkatërrimit. Në malin Bugarach në Francë pati një dyndje të njerëzve, ndërsa kryetari i bashkisë së këtij qyteti të vogël lutej që fluksi i njerëzve të pushonte.
Shamanët peruanë performuan deri edhe rituale për të cilat thonë se kishin për qëllim largimin e fundit të botës.
Përveç qytetit të Meridës në gadishullin Jukatan, njerëz nga e gjithë bota vërshuan edhe në fshatin turk Sirince, që konsiderohet një nga pikat e sigurta prej Apokalipsit. Nga ana tjetër, të gjitha hotelet ishin prenotuar përreth malit Rtanj në Serbi, i cili besohet se ka fuqi magjike. Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.