For the "shield antimeteore" takes more than two billion dollars
Russian experts federal agency researches in space Roskosmos, by its scientific research institute CNIIMASS and the Institute for Astronomy of the Russian Academy of Science prepared draft federal program to fight against threats kozmime, including the fall of the meteorite, which isworth about two billion dollars.

Sector Director at the Institute for Astronomy RAN, Lydia Rihalova said Roskosmos has approved this program, which is now in the "table" the deputy prime minister, Dmitry Rogozin.

Ural February 15 broke a meteorite, which hit the region's residents Tjumenit, Kurganskatës and Sverdllovskës, and northern parts of Kazakhstan. Had the largest effects on Çelabinit region, where over a thousand people were injured, of which 50 are located in the hospital. Slovenian meteorite exploded at altitudes of approximately 50 kilometers on Çelabinsk.Ekspertët rusë të agjencisë federale për hulumtime në kozmos Roskosmos, nga instituti i saj shkencoro hulumtues CNIIMASS dhe Instituti për astronomi e Akademisë ruse për shkencë përpunuan projekt-program federal për luftë kundër kanosjeve kozmime, duke e përfshirë edhe rënien e meteorit, e cila është me vlerë rreth dy miliardë dollarë.
Drejtoresha e sektorit në Institutin për astronomi RAN, Lidia Rihalova deklaroi Roskosmos e ka miratuar këtë program, e cila tani është në "tavolinën" e zëvendëskryeministrit, Dimitri Rogozin.
Mbi Ural më 15 shkurt shpërtheu një meteorit, i cili i goditi banorët e rajonit të Tjumenit, Kurganskatës dhe Sverdllovskës, si dhe pjesët veriore të Kazakistanit. Pasoja më të mëdha pati në rajonin e Çelabinit, ku janë lënduar mbi njëmijë persona, prej të cilëve prej 50 janë vendosur në spital. Meteoriti slloven shpërtheu në lartësi të përafërt prej 50 kilometra mbi Çelabinsk.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.