A robot programmed by Albanian childrenThree Albanian children showed today Prime Minister Sali Berisha on how to put in place a robot created and programmed by them. In a ceremony held today at the center ProTIK, Kelvin (14 years old) told Prime Minister Berisha how does a robot using the handset. Kelvin is a member of the "Young innovators Club" ProTIK for young people with special talent in Albania. Other members are Edis (11 years), Kristi (16 years), Erold (11 years), Hysen (12 years) and Kelvin (14 years).

Tre fëmijë shqiptarë i treguan sot Kryeministrit Sali Berisha se si të vërë në funksionim një robot të krijuar dhe të programuar prej tyre.
Në një ceremoni të zhvilluar sot në qendren ProTIK, Kelvin (14 vjeç) i tregoi Kryeministrit Berisha se si funksionon një robot duke përdorur celularin. Kelvin është anëtar i “Klubit të Inovatorëve të Rinj” të ProTIK për të rinjtë me talent të veçantë në Shqipëri. Të tjerë anëtarë janë Edis (11 vjeç), Kristi (16 vjeç), Erold (11 vjeç), Hysen (12 vjeç) dhe Kelvin (14 vjeç).

Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.