Village sinking every day a little
A village near the city kiney Lianyuan in Hunan province is experiencing a real horror. The area of the village is dissolved yet undisclosed reasons.
Frequent demolition of which began before 5 maujve, intimidate villagers after a day and place where the homes can përjetijnë the same fate.
Chinese authorities are trying to find the cause of the this ongoing collapse but still have not achieved the result.
Some say that coal mines located in the vicinity are the cause of this phenomenon, while others think that the reason lies in the structure of the land in this area.
While scientists are trying to discover the cause, 4 thousand banirët of this village can no longer be supplied either with water after demolition destroyed sustemin water.

Një fshat në afërsi të qytetit kiney Lianyuan në provincën Hunan po përjeton një tmerr të vërtetë. Sipërfaqja e këtij fshati po shembet nga shkaqe akoma të pazbuluara.
Shembjet e herëpashershme të cilat kanë filluar që para 5 maujve, po frikësojnë fshatarët pasi një ditë edhe vendi ku gjendet shtëpitë e tyre mund të përjetijnë të njëjtin fat.
Autoritetet kineze po mundohen të gjejnë shkakun e kësaj shembjeje të vazhdueshme por akoma nuk kanë arritur në në rezultat.
Disa thonë se minierat e qymyrit që gjendet në afërsi janë shkaktare të këtij fenomeni ndërsa të tjerë mendojnë se arsyeja qëndron te struktura e tokës së kësaj zone.
Ndërsa shkenctarët po mundohen të zbulojnë shkakun, 4 mijë banirët e këtij fshati tashmë nuk mund të furnizohen as me ujë pasi shembjet kanë shkatërruar sustemin e ujësjellësit.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.