Meteor crater found in the frozen lake in Russia

About fifty pieces of debris of meteors have been found by some scientists in Celiabinsk area, around the frozen lake Cerbakul. This area is located 1,500 kilometers near the capital city of Moscow. On Friday an orb came into the sky and caused a blast wave from each were injured 1,200 people and damaged nearly 4 thousand buildings.
Rreth pesëdhjetë copëza nga mbetjet e meteorëve janë gjetur nga disa shkencëtarë në zonën e Celiabinsk, përreth liqenit të ngrirë të Cerbakul. Kjo zonë ndodhet 1500 kilometra në afërsi të kryeqytetit të Moskës. Të premten një trup qiellor u afrua në qiell dhe shkaktoi një valë shpërthimi prej secilës mbetën të plagosur 1200 persona dhe u dëmtuan gati 4 mijë ndërtesa.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.