Hakan Şükür : I am not Turk , i am Albanian


Hakan Shkuru
A member of the Turkish parliament, also former national footballer Turkish Hakan Shykyr said in a meeting with the students he is not actually Turkish porshqiptar, notify haberturk.com. In the visit made ​​Mehmet Akif Ersoy University in Burdur, Turkey, he answered a student's question about the Kurdish issue. "Above all it is important to preserve the unity of our country and not give place multiple divisions that may exist between us. They may be religious, national, cultural, etc.. I am Albanian and if you see this prism I am not Turkish but I was born here and this place i grow up therefore need to respect and work for it. "
Deputeti i parlamentit turk, njëherit ish-futbollisti i kombëtares turke Hakan Shykyr ka deklaruar në një takim me studentët se ai në fakt nuk është turk porshqiptar, njofton haberturk.com. Në vizitën që i bëri universitetit Mehmet Akif Ersoy në Burdur të Turqisë, ai iu përgjigj një pyetje të një studenti në lidhje me çështjen kurde. “Mbi të gjitha është e rëndësishme që të ruajmë unitetin e shtetin tonë dhe të mos i japim vend ndasive të shumta që mund të ekzistojnë mes nesh. Ato mund të jenë fetare, kombëtare, kulturore, etj. Unë jam shqiptar dhe nëse e shikon nga ky prizëm unë nuk jam turk por unë këtu kam lindur dhe nga ky vend ushqehem prandaj edhe duhet ta respektojmë dhe të punojmë për të.”

Hakan Shkuru


Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.