M.A.V.'s - The Future of Surveillance  A scary look at the future of Surveillance in the One World Big Brother Orwellian State that is being built around us everyday.1984 was a warning & not a blueprint.
Forcat Ajrore të Amerikës kanë zbuluar një robot-insket që mundë të përdoret për vëzhgimin dhe likudimin e objektivit. Këta robotë mund të zbresin deri në fushëbetej dhe mund të marrin informacione dhe objektiva të qarta të cilat do ti transmetojnë ato në kohë reale. Përveç monitorimit këto kanë edhe funksione luftarake, domethënë, robotët janë në gjendje të shpërthejnë nëse ato urdhërohen. Mangësia e këtyre robotëve është se shpenzojnë shumë energji, dhe mund të qëndrojnë në ajër vetëm disa minuta, megjithatë ekspertët thonë se në dy vitet e ardhshëm do të zgjidhen këto probleme.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.