Revealed the biggest secret of "witchcraft" (VIDEO)


In this video made ​​public some of the "magic" key that i have seen nëpërspektakle various circuses. Actor shows how it drilled wing with a long needle, specifically showing how accomplished this trick. For more, 
check out the video below:

Në këtë video bëhen publike disa nga "magjitë" më kryesore që i kemi parë nëpërspektakle të ndryshme të cirkut. Aktori tregon se si bëhet shpuarja e krahut me një gjilpërë të gjatë, konkretisht tregon se si realizohet ky trik. Për më shumë, shikojeni video në vijim: Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.