The handle, which can be used to create 3d pictures

3Doodler explained: how the 3D printing pen works A video from the creators of the 3Doodler explains how the new gadget works and explores its capabilities. 3Doodler - this is the first pen that allows you to create 3D graphics. Looking at the result, it is not believed that this is done, not cut from clay, for example. Overall, a very good idea. Technique works wonders :)
Një video nga krijuesit e 3Doodler shpjegon se si vegël e re që punon dhe shqyrton kapacitetet e saj. 3Doodler - kjo është stilolaps e parë që ju lejon të krijoni grafika 3D. Kërkoni në rezultat, nuk besohet se kjo është bërë, nuk është prerë nga balta, për shembull. Në përgjithësi, një ide shumë e mirë. Punimet teknikë mrekulli :)Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.