''ALIEN CITY IN THE SKY'' ... BIG SCREEN

PLEASE...AND... ALL [ THE UNEDUCATED...THE REMEDIAL HALF WITS] OTHERS NOT UP TO SPEED ...KINDLY REFRAIN FROM RETURNING TO THIS PAGE PLEASE...NOTHING HERE FOR ''YOU''...MOVE ALONG...GO ON...MOVE ALONG!... ...ALIEN CITY CAPTURED IN THE SKY...THIS AREA IS A HIVE OF UFO ACTIVITY AND ANOMALIES TOO NUMEROUS TO MENTION......PERHAPS WE ARE LOOKING AT A ''VISION''...''SIGNS IN THE SKY'' A NEW JERUSALEM PERHAPS ???...PREPARE YOURSELVES FOR ALL EVENTUALITIES!!!...
JU LUTEM ... DHE ... ALL [paarsimuar ... lajthis GJYSEM PËRMIRËSUESE] TJERËT NUK deri në shpejtësinë ... mirësi të përmbahen nga të kthehej në KËSAJ FAQEJE JU LUTEM ... ASGJË KËTU PËR JU'''' ... të lëvizin së bashku ... GO ON. .. lëvizin së bashku! ... CITY ... ALIEN kapur në qiell ... Kjo zonë është një zgjua të aktivitetit UFO dhe anomali tepër të shumta për përmend ...... ndoshta ne jemi duke kërkuar në një vizion'''''' ... SHENJAT NE QIELL'' A NEW JERUSALEM ndoshta?? ... Përgatiteni veten për çdo eventualitet! ...Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.