Strange freeze Abraham Lake
Abraham Lake, which is located in the Rocky Mountains of Canada has undergone an unusual freeze.
With reducing temperatuve in -30 degrees Celsius, with snow covered lake suffered a strange freeze, frozen bubbles within the water.
Fotografisti Emmanuel Coupe-Kalomiris has photographed bubbles frozen Abraham Lake.
Abraham is the artificial lake of the picturesque lake formed in 1972.

Liqeni Abraham i cili ndodhet në malet Rocky të Kanadasë ka pësuar një ngrirje jo të zakonshme.Me uljen e temperatuve në -30 gradë celsius, liqeni i mbuluar me borë pësoi një ngrirje të çuditshme, duke u ngrirë edhe flluskat brenda ujit.Fotografisti Emmanuel Coupe-Kalomiris ka fotografuar flluskat e ngrira në liqenin Abraham.Liqeni piktoresk Abraham ëshë liqen artificial i formuar në vitin 1972. 

Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.