Texas Teen's Hyundai Speeds Out of Control

A 16-year-old Albanian living in the United States of America has experienced a less-than-pleasant history after the car in which he was traveling has shown problems with the accelerator pedal. Elez Lushaj was traveling to Texas with a Hyundai Elantra, but suddenly could not examine the speed of the car as it would take gas itself. 16-year-old by phone asked ndhmën police, which after a few minutes was found later. "Can not stop the car, she walked 125 miles per hour," expressed 16-year-old on the phone while the operator replied: "I'm working on this, I promise that I'm working." Police operator tried to plugged company Hyundai dealers, but none had a solution. In the end, after he could not avoid a truck, the teenager went off the road, rolled four times and stopped.
Një 16-vjeçar shqiptar me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka përjetuar një histori jo fort të këndshme pasi makina me të cilën ai po udhëtonte ka shfaqur probleme me pedalin e gazit. Elez Lushaj po udhëtonte në Teksas me një Hyundai Elantra por papritur nuk ka mundur të kontrolllojë më shpejtësinë e makinës pasi ajo e merrte vetë gazin. 16-vjeçari me anë të telefonit ka kërkuar ndhmën e policisë, e cila pas disa minutash i është gjendur pas. "Nuk arrij të ndaloj makinën, ajo me ecen me 125 milje në orë" shprehej 16 vjecari ne telefon ndersa operatori përgjigjej: “Po punoj për këtë, të premtoj që po punoj”. Operatori i policisë tentoi të lidhej me shitësit e kompanisë Hyundai, por askush nuk kishte një zgjidhje. Në fund, pasi nuk mundi të shmangë një kamion, makina e adoleshentit doli nga rruga, u rrotullua katër herë dhe ndaloi.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.