Tom Cruise: Serbs killed like flies

It seems that Hollywood is clear who the characters are negative in the Balkans. Most of the new Mission Impossible 4 (The Ghost Protocol) talks about the killing of members of the Serbian Army, which has led many wars in this region.
Tom Cruise in the role of agent Ethan Hunt in the end of the film shows how he killed 6 Serbs once. "I killed like flies. Two pieces with a blow, "says Cruise in the role of Ethan. Character killed Serbs in an attempt to staged his wife's death.
Cruise plays the role of an agent sent by the U.S. to enter the Russian state secret archive. The film has just premiered and was welcomed anywhere in the world ... except in Serbia, of course.

Duket se Hollywoodi e ka të qartë kush janë personazhet negative të Ballkanit. Pjesa më e re e Mission Impossible 4 ( The Ghost Protocol) flet për vrasjen e pjesëtarëve të Ushtrisë serbe, që ka udhëhequr shumë luftëra në këtë rajon.
Tom Cruise në rolin e agjentit Ethan Hunt në fund të filmit tregon sesi ka vrarë 6 serbë përnjëherë. “I vrava si mizat. Dy copa me një goditje”, thotë Cruise në rolin e Ethan. Personazhi i vrau serbët në përpjekje për të inskenuar vdekjen e gruas së tij.
Cruise luan rolin e agjentit që dërgohet nga SHBA-ja për të hyrë në arkivin sekret shtetëror të Rusisë. Filmi sapo ka dhënë premierën dhe është mirëpritur kudo në botë…pos në Serbi, natyrisht. Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.