10 most enduring dictators

diktatoret

The prestigious Italian daily "La Stampa" has created a list of political leaders who have ruled over.
Among them is the Albanian dictator Enver Hoxha, who ranked sixth. Below find a list of 10 political leaders according this përditshmje.
1. Fidel Castro (Cuba): 16 February 1959-24 February 2008, 49 years and 8 days
2. Chiang Kai-shek (Taiwan, China): 10 October 1928-5 April 1975, 46 years and 177 days
3. Kim Il-sung (North Korea): 9 September 1948-8 July 1994, 45 years and 302 days
4. Omar Bongo (Gabon): 2 December 1967-8 August 2009, 41 years and 188 days
5. Muammar al-Gaddafi (Libya): September 1, 1969-2011, 42 years.
6. Enver Hoxha (Albania): 22 October 1944-11 April 1985, 40 years and 171 days
7. Francisco Franco (Spain): 1 October 1936-20 November 1975, 39 years and 51 days
8. Gnassingbé Eyadéma (Togo): 14 April-5 February 2005, 37 years and 297 days
9. Josip Broz Tito (Yugoslavia): 29 November 1943-4 May 1980, 36 years and 157 days
10. António de Oliveira Salazar (Portugal): 5 August 1932-25 stature 1968, 36 years and 82 days.

E përditshmja prestigjioze italiane “La Stampa” ka krijuar një listë të liderëve politikë që kanë qeverisur gjatë.
Në mesin e tyre është edhe diktatori shqiptar Enver Hoxha, i cili renditet në vendin e gjashtë. Më posht gjeni listën e 10 liderëve politikë sipas kësaj të përditshmje.
1. Fidel Castro (Kube): 16 shkurt 1959-24 shkurt 2008, 49 vjet e 8 dite
2. Chiang Kai-shek (Taiëan, Kine): 10 tetor 1928-5 prill 1975, 46 vjet e 177 dite
3. Kim Il-sung (Koreja e Veriut): 9 shtator 1948-8 korrik 1994, 45 vjet e 302 dite
4. Omar Bongo (Gabon): 2 dhjetor 1967-8 gusht 2009, 41 vjet e 188 dite
5. Muammar al-Gaddafi (Libi): 1 shtator 1969-2011,  42 vjet.
6. Enver Hoxha (Shqiperi): 22 tetor 1944-11 prill 1985, 40 vjet e 171 dite
7. Francisco Franco (Spanje): 1 tetor 1936-20 nentor 1975, 39 vjet e 51 dite
8. Gnassingbé Eyadéma (Togo): 14 prill-5 shkurt 2005, 37 vjet e 297 dite
9. Josip Broz Tito (Jugosllav): 29 nentor 1943-4 maj 1980, 36 vjet e 157 dite
10. António de Oliveira Salazar (Portugali): 5 gusht 1932-25 shtat 1968, 36 vjet e 82 dite.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.