Disappeared the whole village in China ...On October 13, at four in the morning in the mountains of China is missing an entire village without a trace, so mysterious. This region is now under military control. Witnesses say the region is seen flying a UFO, and say that there are already missing the snakes. Authorities do not want to say anything, saying that these are rumors. Also rumors that the village is located near a nuclear power plant, which leaves room for doubt that something strange is happening, even if not related to UFOs and it is possible that it is for this reason that the military is trying to hide something in the region .
Më 13 tetor rreth orës katër të mëngjesit në malet e Kinës është zhdukur një fshat i tërë pa gjurmë, në mënyrë misterioze. Ky rajon tash është nën kontrollin e ushtrisë. Dëshmitarët thonë se mbi këtë rajon është parë duke fluturuar një UFO, ndërsa thonë se më atje tashmë janë zhdukur edhe gjarpërinjtë. Autoritetet, nuk dëshirojnë të pohojnë asgjë, duke thënë se këto janë thashetheme. Po ashtu flitet se fshati gjendet afër një centrali bërthamor, që lë hapësirë për dyshim se diçka e çuditshme është duke ndodhur edhe nëse nuk ka lidhje me UFO-t dhe është e mundur se mu për këtë arsye ushtria po përpiqet të fshehë diçka në atë rajon.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.