What would you have done instead? (Video)

Nivea decides to try some crazy advertising for their products.How do you react when suddenly you see your picture in the newspaper and that you are the person asking? NIVEA company, has created an ad for dezodorans against "stress" to prove how people react contained in the main news and the front page of the newspaper, for a crime that did not.
Si do të kishit reaguar kur papritmas e shihni fotografinë tuaj në gazetë dhe se ju jeni personi më i kërkuar? Kompania NIVEA, kanë krijuar një reklamë për dezodorans kundër “Stresit” për të vërtetuar se si reagojnë njerëzit që gjenden në lajmet kryesore dhe në faqen e parë të gazetës, për një krim të cilin nuk e kanë bërë.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.