Really stupid boxer can't get in the ring.

I found this funny video of this boxer and for some reason can't get in or out of the ring easly.
Kam gjetur këtë video funny të këtij boksier dhe për disa arsye nuk mund të merrni në ose jashtë rrethit të lehtë.Copyright © Just 4 Laugh.

Blog Archive

Powered by Blogger.